NEDİR?

EMPOWER THE TEAM

HACK THE PROCESS

Xnovate programı, özel sektörün rekabet yaratacak inovasyon süreçleri için
teknoloji, ürün yönetimi ve inovasyon alanında iyi uygulamaların
yaygınlaştırılmasını ve bu alanda insan kaynağının
yetiştirilmesini amaçlayan bir TTGV programıdır.

EMPOWER
THE TEAM

İnovasyon alanındaki alışılagelen uygulamaların dışında, en yeni uygulamaya ve araştırmaya dayalı yöntemlerin kullanılmasını teşvik ederek inovasyon yapan bireylere/ekiplere ve firmalara daha etkin inovasyon çıktıları için destek sağlıyor.

MINDSET

PEOPLE

PROCESS

TOOLS

XNOVATE BİR TTGV PROGRAMIDIR

XNOVATE NEDİR?

Xnovate; çeşitli ölçeklerdeki organizasyonlarda inovasyon yapanlara birlikte
öğrenen ve gelişen bir komünite içinde yeni fikir ve yöntemlerin konuşulacağı
ve uygulanacağı ortamlar ve araçlar sunuyor.

Program sahadan aldığı bilgileri tarayıp analiz ederek, önemli inovasyon sorunlarını
belirliyor, sorunların çözümleri için fikirleri geliştiriyor, test ediyor ve çözümü
prototipleyerek daha büyük bir etki için ölçeklendiriyor.

FELLOWSHIP PROGRAMI İNOVASYON AĞI

XNOVATE INOVASYON LİDERLİĞİ FELLOWSHIP PROGRAMI

Program teknoloji, ürün yönetimi ve inovasyon alanında dönüşüm sağlayacak inovasyon liderlerinin yetiştirilmesi amacıyla, 35 yaş altı genç liderlere bu alandaki güncel sorunları yansıtma, araştırma, sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme ve bu çözümleri aksiyona dönüştürmek üzere inovasyon alanında derinleşme ve profesyonel gelişim fırsatı sunuyor.

Program; inovasyon profesyonellerinin inovasyon hedeflerine ulaşmaları, daha büyük ölçüde etki yaratmaları ve ekosisteme fayda sağlamalarını teminen 3 perspektifte yetkinlik sunar:

LİDERLİK

ARAÇLAR

CENGİZ ULTAV

Xnovate, iş modelini sahadan aldığı bilgiler ile gözden geçirerek
yenileyen; doğal kurgusu içinde yeni modellerin denenmesine
fırsat verecek esnek bir yapıda tasarlanmıştır.

Cengiz Ultav

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı

Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi

HABER

XNOVATE

ETKİNLİK BOYUNCA İLETİŞİM İÇİN AKTİF OLARAK "SLACK" UYGULAMASI KULLANILACAKTIR

SLACK GRUBUMUZA KATILIN

Xnovate Uygulayıcı Topluluk İnovasyon Ağı iletişim
için aktif olarak ‘slack’ uygulamasını kullanacaktır...XNOVATE SLACK GRUBUNA KATIL

Karekodu veya linki kullanarak gruba katılmanızı rica ediyoruz.

İLETİŞİMDE KALALIM

E-POSTA

BÜLTENİMİZE KAYDOLUN

Bizden haber almak için mail bültenimize kaydolun.